Barnallergiundersökning

En av världens största barnallergiundersökningar genomförs i Stockholm. Drygt 4 000 stockholmsbarn födda 1994 och 1996 har följts från det de föddes. Syftet är att få mer kunskap om hur olika faktorer, framför allt i inomhusmiljön, påverkar risken för att barn ska få olika typer av allergier. Allergier ökar mycket snabbt, från att ha varit mycket ovanligt för 50 år sedan är det nu en folksjukdom. Om det beror på att vissa skyddande faktorer försvunnit eller om det tillkommit sådant som är skadligt vet man inte. I Bamsestudien konstaterar forskarna bland annat att:

  • Ett dåligt inomhusklimat (mögel/fuktskador/kondens) i bostaden ökar risken för astma
  • Rökning under graviditeten medför ökad risk för barn att utveckla astma
  • Amning minskar risken för barn att få astma
  • Hos barn som utsattes för två riskfaktorer (tobaksrök, dåligt inomhusklimat, kortvarig amning) var risken att få astma mer än dubbelt så stor som hos barn som utsattes för färre risker. Liknande tendens fanns för allergisnuva.
Bamsestudien är ett samarbete mellan Miljömedicinska enheten vid Arbets- och miljömedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.  Barnen, och deras levnadsmiljö, kontrollerades regelbundet. Vid fyra års ålder hade 40 procent av barnen någon form av allergisjukdom, alltså astma, eksem, allergisnuva eller födoämnesbesvär.
Digg This
Share on Tumblr
Hitta oss på Facebook
Google+