Bättre drag utan el!

Vill du ha bättre drag i skorstenen?
Tyst ventilation utan el kan vara en lösning som är intressant!

En ventilation som helst är aktiv hela tiden är viktigt i hus för att motverka fukt, mögel, lukt och allergier.

Gamla hus är byggda för att värmas genom vedeldning vilket medför att murstocken hålls varm. Detta ger naturligt bra förutsättningar för bra ventilation. Byter man värmesystem till tex fjärrvärme eller värmepump försämras förutsättningarna eftersom skorstenen blir kallare och då måste man åtgärda detta för att undvika många problem. En lösning är vinddrivna ventilatorer som förstärker självdragsventilationen. Soliduct säljer TurboVent och Aspirotor som då passar till naturlig ventilation av villor, fritidshus, båtar, soprum och vindar.

Konstruktionen och fläktbladens vinkel medför även att vindsnurran samtidigt fungerar som regnskydd. Ventilatorns ”turbin” drivs av vinden och skapar ett undertryck i skorstenen eller ventilationskanalen. Både TurboVent och Aspirotor hjälper även vid dåligt drag i braskaminen. Vi har olika modeller och vissa har en platta i botten medan de övriga har olika dimensioner på anslutningsröret. Det är viktigt att installera snurran så den kommer i så bra kontakt med vinden som är möjligt.

Vill man att vindsnurran ska försörja flera skorstenspipor samtidigt kan man med fördel beställa en plåthuv av en plåtslagare. Den görs då kvadratisk eller rektangulär efter skorstenens form med övergång till rund anslutning upptill där vindsnurran monteras.

Läs mer och beställ skorstensventilator.

Digg This
Share on Tumblr
Hitta oss på Facebook
Google+