FTX-aggregat till villa

I dag ökar installationen av system för FTX-ventilation i villa.
FTX-aggregat kontrollerar tillförseln av tilluft och frånluft samt har filter inbyggt i aggregatet.

För en effektiv filtrering behöver uteluftsfiltren (tilluftsfilter) i FTX-aggregaten vara av minst klass F7.

Fördelar med FTX-ventilation i villan

Genom att återvinna frånluften i ett FTX-system kan energianvändandet för uppvärmning minskas med 50-60% om din villa är relativt tät. Den genomsnittliga energieffektiviseringen från ett FTX–aggregat i din villa gör att koldioxidutsläppet minskas med upp till 3500kg/år. Det motsvarar så mycket som utsläppen från en bensindriven bil som körs 2900 mil. Det vanligaste skälet till att en ny byggnad inte har ett perfekt inneklimat är att man velat sänka byggkostnaderna, eller att man tror sig få lägre driftskostnader. Det är riktigt att byggkostnaden blir lägre med färre eller sämre tekniska lösningar. Det är också riktigt att vissa av dessa installationer kostar pengar att hålla i drift, särskilt ventilationen drar en del energi. Ändå blir slutsatsen att det är att lura sig själv att spara här och inte installera FTX-aggregat i villan.

Tvärtom blir det i längden dyrare med sämre inomhusklimat.

  1. Ett bra inneklimat ökar människors produktivitet och förbättrar deras hälsa. Sjukskrivningar minskar och folk jobbar bättre.
  2. FTX-aggregaten har alltid ventilationsfilter för att rena tilluften som är på väg in i huset. Ventilationsfiltren är viktiga för att inte få in föroreningar in i huset.
  3. Moderna FTX-installationer i villor minskar energikostnaderna. Systemen kan styras, de har värmeåtervinning och alla komponenter liksom systemen som helhet blir energieffektiva.
FTX-aggregat till villan. Östbergs aggregat Heru 100 S EC A.

FTX-aggregat till villa – Östbergs Heru S EC A
Pris 18 232:- hos Soliduct.

De som investerar i FTX-ventilation i villan får igen sina investeringar på några år genom att energikostnaderna minskar och man får en bra inomhusmiljö som innebär många positiva effekter.

Ett vanligt klagomål på fläktstyrda FTX-ventilationsanläggningar har varit buller. I många anläggningar är buller ett väl så besvärligt problem som drag, dålig luft eller felaktig inomhustemperatur. Det går att bygga om äldre FTX-anläggningar så att störande ljud minskar kraftigt. Det effektivaste sättet att minska ljudet på är att använda ventilationsljuddämpare. Det finns föreskrifter om högsta bullernivåer i bostäder. Moderna anläggningar har en låg ljudnivå som oftast inte stör alls. Man strävar alltid efter att ha en låg lufthastighet i kanalerna, vilket minskar ljudnivån kraftigt och detta kombinerat med ljuddämpare så nära ljudkällan som möjligt gör att man mer eller mindre inte har problem med FTX-anläggningar idag.

Hög temperaturverkningsgrad

För att få hög temperaturverkningsgrad i ett FTX-system idag året runt så är det en roterande värmeväxlare som är mest aktuell. Dessa värmeväxlare kan ha en temperaturverkningsgrad på upp till 86%.

Låg energiförbrukning

Radialfläktar med B-hjul och EC-motor. Med en effektiv EC-motor så kan den motorn nästan vara tre gånger effektivare än motsvarande standard AC-fläkt. Här har Soliduct gjort ett enkelt test och jämfört en kanalfläkt AC mot en EC.

Låg ljudnivå

Visst är det viktigt att FTX-aggregatet inte låter mycket men de flesta aggregat som numera har EC-fläktar och med roterande rotor är oftast relativt tysta. Ljudet spridet sig ut i ventilationskanalerna och där vidare ut i tilluftsdonen. Därför är det viktigt att ha ljuddämpare så nära ljudkällan som möjligt och det innebär nära FTX-aggregatet. Använd gärna en bra ljuddämpare på både tilluftskanalen in i huset och på frånluftskanalen. För att inte sprida ljudet ut ur huset till grannar kan man använda flexibla ljuddämpare.

Hög driftsäkerhet

När det gäller hög driftsäkerhet så är det inte så enkelt att svara på, men övergången till EC-fläktar har gjort att fläktarnas livslängd har ökat och det innebär en högre driftsäkerhet. Man bör tänka till när det gäller driftsäkerheten och hur man får tag på reservdelar om olyckan är framme. För att få hög driftsäkerhet och bra temperaturverkningsgrad bör man byta filter minst en gång per år. Det skyddar aggregatet och förbättrar även inomhusmiljön. Välj därför inte ett aggregat där filterkostnaden är så stor så att du undviker att byta.

Läs mer och beställ FTX-aggregat till lågt pris i webbutiken.

Digg This
Share on Tumblr
Hitta oss på Facebook
Google+