Skorsten

Vad är ett insatsrör?

Insatsrör för skorstensrenovering

Ett insatsrör används vid skorstensrenovering av tegelskorstenar.

Insatsröret som är ett syrafast rör förs ned i skorstenen och vanligtvis är röret utfört som en något böjbar slang.
Arbetet med insatsröret är klart på en dag och så… Läs mer...

Ventilationen kan sluta fungera

Vid övergång till elvärme eller värmepump uppstår ofta problem med ventilationen i äldre hus, framför allt om det är hus med tegelskorsten och självdragsventilation.

Självdragsventilationen är beroende av temperaturskillnader. I äldre hus fungerade självdraget bra hela året genom att skorstenen… Läs mer...

Installera spiskassett i befintlig skorsten

En fråga som ganska dyker upp hur man kan ansluta en spiskassett till sin murade skorsten. Det finns något som heter kassettanslutning som används för att ansluta en spiskassett/spisinsats till skorstenen.

Det är en flexibel konstruktion som bygger på att en stos “dockar” på spiskassetten. Spiskassetten har nästan alltid en anslutningsstos med yttermått 160mm. Därför har kassettanslutningen en stos man trär över och den har då en innerdiameter på 162mm. Stosen sitter på ett flexibelt insatsrör och i den andra ändan sitter en kona med “spännvingar”. Denna kona med spännvingar trycker man upp i skorstenen som då fastnar, och därmed har man anslutit spiskassetten med skorstenen med hjälp av ett vanligt syrafast rostfritt insatsrör. För att säkerställa att det blir tätt använder man brandfogmassa vid anslutningen mot spiskassetten och man trycker upp brandsäker nätmatta in i konan i toppen. Läs mer...

Digg This
Share on Tumblr

Hitta oss på Facebook

Google+