Ventilation i bastu

Så får du bra ventilation i bastun

När den omgivande temperaturen är varmare än luftmassan strävar alltid luften efter att sjunka mot golvet. Detta innebär att om man inte blandar rumstempererad luft med den varmare luften i bastun så sjunker den mot golvet.

Den inkommande luftventilen ska placeras ovanför bastuaggregatet för att inte skapa ett kalluftsområde i de nedre delarna av bastun. Luften ska omedelbart blandas med den varmare cirkulerande luften från bastuaggregatet. Ventilen ska placeras på vägg eller tak minst 500mm över bastuaggregatet.

Ventilation i bastu - så funkar det.

Så fungerar ventilation i bastu.

Man kan skapa en jämnare temperatur i bastun på detta sätt. Bastuns frånluft ska ventileras ut med en mekanisk frånluftsfläkt ca 200mm från golvnivån och helst så lång bort från tilluftsventilen som möjligt.

Bastubadarna förblir pigga genom hela badet om man följer dessa råd om ventilation i bastun med tilluft över aggregatet.

Läs mer om ventilation (allmänt).

Digg This
Share on Tumblr
Hitta oss på Facebook
Google+