Ventilationen kan sluta fungera

Vid övergång till elvärme eller värmepump uppstår ofta problem med ventilationen i äldre hus, framför allt om det är hus med tegelskorsten och självdragsventilation.

Självdragsventilationen är beroende av temperaturskillnader. I äldre hus fungerade självdraget bra hela året genom att skorstenen värmdes av köksspisen. Senare installerades en panna och skorstenen hölls fortfarande varm. När olje- eller vedpannan tas bort, tas även värmen bort från skorstenen. Skorstenen blir då kallare och temperaturskillnaden mindre; detta kan även inträffa om det installeras insatsrör med mycket isolering.

Sommartid kan skorstenen vara kallare än omgivande luft. Då fungerar inte ventilationen alls eller i värsta fall omvänt. Förutom att skorstenen fungerar som drivkraft för ventilationen ventileras även källaren ofta via pannan som behöver förbränningsluft. Det kan alltså bli nödvändigt att installera fläktar för att få ventilationen att fungera. Framför allt kan det vara nödvändigt i bad- och duschrum. Tvister mellan entreprenör och husägare har förekommit i just denna fråga.

 

Läs mer om ventilationssystem…

 

Digg This
Share on Tumblr
Hitta oss på Facebook
Google+