FTX Ventilationsbyggsats

Vill du spara pengar genom att själv bygga ditt värmeåtervinningssystem har du kommit rätt!

Vi kan erbjuda dig ett komplett ”gör det själv” FTX-system med till- och frånluftsventilation och värmeväxlare med återvinningsgrad på upp till 86%.

Står valet mellan frisk luft och energibesparingar?

Nej, för med en ventilationsanläggning från oss kan du få båda delar oavsett om du bygger nytt eller renoverar.

En ventilationsanläggning i bostaden har flera viktiga uppgifter:

  • Att säkra ren inomhusluft. Förbättrad ventilation evakuerar fukt, lukter, föroreningar och radon effektivare.

  • Förvärmd luft tillförs huset på flera ställen där den ska. Du slipper kalldrag genom ventiler, springor och otäta fönster.

  • Spara energi.
     

Installera själv med hjälp av ventilationsritningen

Du kommer att bli förvånad hur lätt det är att installera ventilationssystemet själv efter ventilationsritningen. Resultatet är en installationsbesparing på upp till 50%, lägre energikostnader varje månad och friskare inomhusklimat varje dag.


Du är endast 3 steg från en ventilationsbyggsats.

STEG 1

Börja med att välja vilken storlek du har på ditt hus. Välj en av tre storlekar nedan genom att klicka på produktens rubrik. Om ditt hus inte passar in i nedanstående uppdelning kontakta oss.

Ventilationsbyggsats FTX 100-140m² Ventilationsbyggsats FTX 100-140m²
Detta ingår i vår ventilationsbyggsats FTX-system - Ritning utförd av ... mer+
Beställningsvara
Beställningsvara
42400,00 kr
39000,00 kr
inkl. moms
 
Ventilationsbyggsats FTX 141-225m² Ventilationsbyggsats FTX 141-225m²
Detta ingår i våra FTX-system-byggsatser - Ritning utförd av ventilati... mer+
Beställningsvara
Beställningsvara
49700,00 kr
46900,00 kr
inkl. moms
 
Ventilationsbyggsats FTX 226-265m² Ventilationsbyggsats FTX 226-265m²
Detta ingår i våra FTX byggsatser - Ritning utförd av ventilationskons... mer+
Beställningsvara
Beställningsvara
57500,00 kr
52900,00 kr
inkl. moms
 

Resultatsidor:  1  Visar 1 till 3 (av 3 produkter)
Tillbaka

FTX-ventilation

Ventilationsmässigt fungerar FTX-systemet precis som FT-systemet. Skillnaden är att värmen i frånluften tas tillvara. Före det att frånluften lämnar byggnaden värmeväxlas denna varma luft mot den inkommande kalla tilluften. Frånluften, som håller inomhustemperatur är under större delen av året är betydligt högre än uteluftens temperatur och värme återvinns därför. På så sätt kan byggnadens behov av energiinköp minskas.

Fördelar med vår FTX byggsats är att en stor del av värmen i ventilationsflödet återvinns vilket gör att behovet av att köpa energi för uppvärmning av byggnaden minskas. Ett FTX från- och tilluftssystem med värmeväxlare är ett ventilations- och luftuppvärmningssystem. Då den inkommande uteluften förvärms av värmeväxlaren behöver man inte tillsätta lika mycket värme för att uppnå önskad tilluftstemperatur jämfört med ett system utan värmeåtervinning. Före det att frånluften lämnar byggnaden värmeväxlas denna varma luft mot den inkommande kalla tilluften. Frånluften håller samma temperatur som inomhusluften och är under större delen av året betydligt högre än uteluftens temperatur.

Med hjälp av en värmeväxlare kan byggnadens totala inköp av energi reduceras, eftersom en stor del av ventilationsvärmningen överförs av värmeväxlaren. Med FTX ventilationsbyggsats kan energibesparingar göras. Energibesparingen är som störst då utetemperaturen är som lägst. Mängden återvunnen energi ökar med minskad utetemperatur. Detta är mycket positivt då mindre mängd tillsatt elenergi behöver tillsättas jämfört med ett FVP-system vid låga utetemperaturer. Detta främjar indirekt landets energiförbrukning som belastas hårt vid låga utetemperaturer.

En fördel med FTX-ventilation är att värmesystemet och ventilationssystemet är skiljda från varandra. Alltså friheten att välja ett värmesystem är större med FTX-ventilation. I FVP-systemet bygger ju återvinningsfunktionen, på grund av värmepumpen, på el. De krav som ställs på god ventilation bör med stor sannolikhet uppfyllas med FTX-ventilation. Via tilluftskanalerna garanteras att uteluft tillförs sovrum och sällskapsrum. Uteluften förs sen vidare till övriga rum. Detta innebär att mängden föroreningar, t ex koldioxid, hålls på en låg nivå i samtliga rum och luften kommer allmänt att kännas fräschare.

Luften som tillförs är även renare jämfört med uteluften eftersom tilluften filtreras från t ex pollen och olika smutspartiklar. Detta bör gynna personer med allergiska eller astmatiska besvär och förhoppningsvis också förebygga sådana problem. I bostäder där mögel och radon förkommer är luftväxlingen av stor vikt för att inte människan och byggnaden ska skadas. Då FTX-ventilation med större sannolikhet växlar luften i hela huset jämfört med FVP ventilation är den att föredra. I ett FTX-system kan till- och frånluftsflödena styras separat, vilket medger större möjligheter att styra ventilationsflödena. Exempelvis kan detta utnyttjas i hus där radon finns där flödena sätts någorlunda lika för att inte få för stort undertryck i byggnaden. Detta görs för att inte radon ska sugas in i byggnaden. FTX-ventilation medför mindre undertryck i byggnaden, jämfört med FVP-ventilation, utan att luftväxlingen försämras.
 

Motströms FTX värmeväxlare

Rekuperativ värmeväxling innebär att värmen strömmar genom en värmeväxlande yta. Då värmeväxlingen sker intermittent genom att ett material omväxlande värms och kyls och därigenom överför värme kallas det regenerativ värmeväxling.
 

Roterande FTX värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är av regenerativ typ. Denna typ av värmeväxlare består av ett rotorhjul med ett stort antal små axiella kanaler. När rotorn passerar den varma luften i frånluftskanalen lagras värme och fukt i kanalerna. Då hjulet roterat vidare och möter den kalla luften i tilluftskanalen avges värme och fukt från kanalerna. Eftersom samma ytor kommer i kontakt med både frånluft och uteluft finns risk för partikelöverföring, mm men risken är dock inte stor och är ringa i dagens nya aggregat. Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare kan vara så hög som 86 %.

En stor fördel med roterande FTX-värmeväxlare är att de kan köras utan avfrostning vid låga utetemperaturer utan att frysa på. Därför har en värmeväxlare av denna typ högre årsmedelverkningsgrad jämfört med en motströmsväxlare, eftersom de i princip kan köras oavsett utetemperatur och därmed inte behöver stängas av för avfrostning. Vid extremt låga temperaturer kan verkningsgraden sänkas med hjälp av sänkning av rotorhastigheten för att undvika påfrysning. Sommartid kan rotorn automatiskt stannas helt eftersom återvinning då sällan behövs men fläktarna är alltid igång. Sedan finns det också en funktion som heter ”sommarkyla” som innebär att när det varma sommardagar har blivit varmt i huset så kan aggregatets fläktar forcera in kall luft utifrån senare på kvällen/natten. Om utetemperaturen är högre än innetemperaturen kan dock rotorn köras för att kyla tilluften något med frånluften.

Snabbsök
 
Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
E-postadress:

Lösenord:


Glömt lösenordet?
Klicka här för att skapa konto
Din varukorg är tom
Det finns för tillfället inga recensioner
Hitta oss på Facebook
Google+