Ventilation i passivhus

Ventilationskrav passivhus

Kraven på ett passivhus är ställda för att ge så låga driftskostnader som möjligt med så god komfort som möjligt. Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre prestanda än nybyggnadskraven enligt Boverkets Byggregler (för närvarande BBR 16, BFS 2008:20).
BBR 16 ligger som grundkrav för ett passivhus, men ett antal krav har tillkommit för att den funktionella definitionen av passivhus – d.v.s. att värmebehovet ska klaras via tilluftflödet – ska kunna uppfyllas. Nedan följer en sammanställning över de krav som ska uppfyllas för den svenska definitionen av passivhus. Fullständig kravspecifikation finns till höger.

 

Effektkrav i klimatzon III
Den maximala angivna effekten för husets uppvärmning får uppgå till högst 10 W/m2 Atemp+garage. Är huset fristående och mindre än 200 m2 får effekten vara max 12 W/m2 Atemp+garage. Dessa gränser är satta utifrån klimatzoner och hur mycket man kan värma tillluften i ventilationssystemet utan att det luktar bränt. Tilluften får efter eftervärme uppgå till högst 52°C i respektive tilluftsdon när tilluftssystemet används som värmebärare.


Energikrav i klimatzon III
De krav som finns på energiförbrukning idag är BBR:s krav. Det finns förslag på att energiförbrukningen viktas olika beroende på vilken energibärare som används t.ex el, pellets, fjärrvärme eller sol.


Krav på täthet
Luftläckage på klimatskalet (väggar, tak, golv, fönster) får vara maximalt 0,30 l/s,m2 vid en trycket +/- 50 Pa.
 

Krav på fönster
Det genomsnittliga U-värdet för fönster och glaspartier ska vara högst 0,90 W/m2,K.
 

Mätning av energi
För att kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska energianvändningen kunna avläsas för värmeenergi och hushållsel var för sig.
 

Ljudkrav
Ljud från ventilationssystemet ska klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67.
 

Råd
Ventilationssystemets värmeväxlare bör ha så hög återvinningsgrad som möjligt, minst 70 %. SFP-värdet för ventilationssystemet bör vara högst 1,5 kW/(m3/s). För att minska behovet av varmvatten rekommenderas att resurseffektiva engreppsblandare installeras. För att minska behovet av köpt energi samt hålla driftskostnaderna nere är solpaneler för produktion av tappvarmvatten under sommarhalvåret ett bra val. Innetemperaturen bör inte överstiga 26 grader mer än högst 10 % av tiden under april till september. Detta bör beräknas i planeringsskedet kan begränsas genom att välja låga U-värden på fönstren, men främst genom storleken på glasytorna och solskyddsavskärmning.Användningen av hushållsel bör begränsas, dels för att ha en så låg energiförbrukning som möjligt, dels för att undvika att det blir för varmt inomhus på grund av spillvärme. Vitvaror och andra apparater bör väljas i bästa energiklass och belysningen bör vara så energisnål som möjligt.

 

Tillbaka
Fortsätt
Snabbsök
Trygg e-handel
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
E-postadress:

Lösenord:


Glömt lösenordet?
Klicka här för att skapa konto
Din varukorg är tom
Hitta oss på Facebook
Google+